دانلود آهنگ قدیمی نسترن ای عشق من با صدای فرشید امین

دانلود آهنگ قدیمی نسترن ای عشق من با صدای فرشید امین

نسترن با تو دل من توی گلخونه یاره
وقتی نیستی تک و تنها
لحظه ها رو می شماره
نسترن وقتی میخندی یه دروغی تو چشاته
نمیگی اما میبینم
دل دیگری باهاته
Nastaran
نسترن ای عشق من حرفی بزن
بگو ترو بخدا تو دلت مال کیه
تو حواست جای دیگس تو خودت نمیدونی بخدا نمیدونی بخدا
Nastaran
شادلی موزیک
نسترن ای عشق من حرفی بزن
بگو تروبخدا این اداها چی چیه
تو دلت یک جای دیگس تو خودت نمیدونی بخدا
نمیدونی بخدا نمیدونی بخدا نمیدونی بخدا
شادلی موزیک
چیزی بگو حرفی بزن
وگرنه میمیره دلم
گلخونه قلب کی بود
که عشقتو گرفت ازم
نسترن ای عشق من حرفی بزن
بگو تروبخدا این اداها چی چیه
تو دلت یک جای دیگس تو خودت نمیدونی بخدا
نمی دونی بخدا نمیدونی بخدا نمی دونی بخدا
نسترن با صدای فرشید امین