دانلود آهنگ قدیمی و باحال آی دختر گلفروش با صدای گیتا و جمشید نجفی

دانلود آهنگ قدیمی و باحال آی دختر گلفروش با صدای گیتا و جمشید نجفی

جمشید نجفی:
آی دختر گل فروش گل ارزون نفروش
حیفه گل حروم بشه قیمت جون بفروش
گیتا:
آهای آهای گل دارم یه سبد سمبل دارم
گل باغ دلمه عطر آبو گلمه
گلامو ارزون میدم به باغبون نمی گم
گلامو ارزون میدم به باغبون نمی گم
دلمو ارزون میدم
دلم ارزون میدم!
شادلی موزیک
جمشید نجفی:
آی دختر گل فروش گل ارزون نفروش
من خودم باغبونم قدر گل رو می دونم
بیا تو با من بجوش گلو ارزون نفروش
قیمت دل بفروش
قیمت دل بفروش
گیتا:
من از کجا بدونم تو باغبونی
یه آشنای خوبو یه همزبونی
جمشید نجفی:
از پینه های دستم باید بدونی
یا از نگاه مستم باید بخونی
جمشید نجفی:
شادلی موزیک
شناختی؟
گل فروش:
آره والا
جمشید نجفی: حرفاتو
گیتا:
بگو یالا
هرچی گله به پای تو میریزم
جمشید نجفی:
تو گلی من باغبونت عزیزم
گیتا:
هرچی گله به پای تو میریزم
شادلی موزیک
جمشید نجفی:
تو گلی من باغبونت عزیزم
آی دختر گلفروش