دانلود آهنگ مازندرانی بانو جان جان از لیلا اصفهانی

دانلود آهنگ مازندرانی بانو جان جان از لیلا اصفهانی

نماشون شو بیو مه یار نموهه های بانو بانو جانا

چه بلا بر سر مه یار بمو های بانو بانو جانا

تره قسم دمبه ای مردم چپون ها بانو بانو جانا

ته مه یار ندی در این بیابون ها بانو بانو جانا

وشه گهره سرا ، تیل تا ساق سر را ، شونه باغ سرا ، بانو بانو جانا

شادلی موزیک

توسه من بیمه بیمار و دل تنگه ها بانو بانو جانا

توسه من بیمه کله بال رنگ و بانو بانو جانا

ته مه شیرین مه ته فرهاده گورکن ها بانو بانو جانا

عشق شیرین زمه فولاد دل سنگ ها بانو بانو جانا

ای انه بهاره بل بل سر داره دل نینه دل قراره بانو بانو جانا