دانلود آهنگ منصور به نام بد اخلاق

Download Music By Mansour Called Bad Akhlagh

دانلود آهنگ های منصور

ما رو به رقص آوردی باز طلبکار

– بد اخلاق

ای بابا دست از این اداها بردار
شادلی موزیک

– بد اخلاق

جون ما رو به لب رسونده کارات

کشته ما رو این ادا و اطفارات

– بد اخلاق

انگاری آتیش به لبات کشیدی

– بد اخلاق

تو این چشا رو از کجا خریدی؟

– بد اخلاق

قربون اخم اون چشای برّاق

تموم کن اخمات اخمِتو بداخلاق

شهر رو به هم ریختی دیگه چی میخوای؟

یه تُکه پا هم با ما راه نمیای

قربون اخم اون چشای برّاق

تموم کن اخمات اخمِتو بداخلاق

خواستی بگیم دیوونه‏تیم که گفتیم

به دست و پات هم که داریم میوفتیم
شادلی موزیک

ما خاک پاتیم به خدا هزار جور

حیرون اون چشات یه جور ناجور

انگاری آتیش به لبات کشیدی

تو این چشارو از کجا خریدی؟

ما خاک پاتیم به خدا هزار جور

حیرون اون چشات یه جور ناجور

منصور بد اخلاق

تو گفتی بدخواه مدخواتن این ورا

شاکی شدیم پاشنه رو دادیم بالا

اینور و تا اون سر رو بستیم واست

داد زدیم و شیشه شکستیم واست

آخر بی معرفتایی والا

بدجوری تا میکنه چشمات با ما

یه گوشه ء چشمی یه چیزی مردیم

ما آبرومون رو واسه تو بردیم

شهر رو به هم ریختی دیگه چی میخوای؟

یه تُکه پا هم با ما راه نمیای
شادلی موزیک

قربون اخم اون چشای برّاق

تموم کن اخمات اخمِتو بداخلاق

شهر رو به هم ریختی دیگه چی میخوای؟

یه تُکه پا هم با ما راه نمیای

قربون اخم اون چشای برّاق

تموم کن اخمات اخمِتو بداخلاق

– بد اخلاق

– بد اخلاق

شهر رو به هم ریختی دیگه چی میخوای؟

یه تُکه پا هم با ما راه نمیای

قربون اخم اون چشای برّاق

تموم کن اخمات اخمِتو بد اخلاق

– بد اخلاق

شهر رو به هم ریختی دیگه چی میخوای؟

یه تُکه پا هم با ما راه نمیای

قربون اخم اون چشای برّاق
شادلی موزیک

تموم کن اخمات اخمِتو بداخلاق

– بد اخلاق

دانلود آهنگ قدیمی

دانلود آهنگ زیبا و خاطره انگیز بد اخلاق منصور