دانلود آهنگ منصور به نام چشمان سیاه

Download Music By Mansour Called Cheshman Siah

دانلود آهنگ های منصور

چشمات سیاه، قربانت شوم

خانه‏ات به کجاست، مهمانت شوم

خانه‏ات به کجاست، مهمانت شوم
شادلی موزیک

چشمات سیاه، قربانت شوم

خانه‏ات به کجاست، مهمانت شوم

خانه‏ات به کجاست، مهمانت شوم

لالالالا

لالالالا

لالالالا

لالالالا

لالالالا

لالالالا

منصور چشمان سیاه

دو چشمِ پر خمارت را که دارد

نگاهِ پر شرارت را که دارد

دو چشمِ پر خمارت را که دارد

نگاهِ پر شرارت را که دارد

می روم کوه به کوه، صحرا به صحرا

بپرسم اختیارت را که دارد
شادلی موزیک

بپرسم اختیارت را که دارد

چشمات سیاه، قربانت شوم

خانه‏ات به کجاست، مهمانت شوم

خانه‏ات به کجاست، مهمانت شوم

دو ابروی کجِ جانانه داری

نگاهی دلکَش و مستانه داری

دو ابروی کجِ جانانه داری

نگاهی دلکَش و مستانه داری

نگاهی دلکَش و مستانه داری

اسیر دامِ مویت شد دلِ من

تو دیگر کنج قلبم خانه داری

تو دیگر کنج قبلم خانه داری

چشمات سیاه، قربانت شوم

خانه‏ات به کجاست، مهمانت شوم

خانه‏ات به کجاست، مهمانت شوم

لالالالا

لالالالا
شادلی موزیک

لالالالا

لالالالا

لالالالا

لالالالا

چشمات سیاه، قربانت شوم

خانه‏ات به کجاست، مهمانت شوم

خانه‏ات به کجاست، مهمانت شوم

چشمات سیاه، قربانت شوم

خانه‏ات به کجاست، مهمانت شوم

خانه‏ات به کجاست، مهمانت شوم

دانلود آهنگ قدیمی

دانلود آهنگ زیبا و خاطره انگیز چشمان سیاه منصور