دانلود آهنگ مهرداد آسمانی به نام آفتاب

Download Music By Mehrdad Asemani Called Aftab

دانلود آهنگ های مهرداد آسمانی

سپیده سر زده برخیز توکل کن خدا با ماست

دوباره روز می اید چقدر این افتاب آقاست

نگاه کن آن خروسی را که پشت پنجره پیداست
شادلی موزیک

که اواز قشنگش در میان دستهای ماست

نگا کن روشنایی را میان دستهای ماست

دوباره روز می اید چقدر این افتاب اقاست

نگا کن روشنایی را میان دستهای ماست

دوباره روز می اید چقدر این افتاب اقاست

نگا کن بالهای پنجره باز است و گسترده

نگا کن صفحه شب را بدست روز تا خورده

نگا کن دشت با لا را افتاب میروید

نگا کن روشنایی را نسیم صبحگاهی تا کجا برده

نگا کن روشنایی را میان دستهای ماست

دوباره روز می اید چقدر این افتاب اقاست

نگا کن روشنایی را میان دستهای ماست

دوباره روز می اید چقدر این افتاب اقاست

سپیده سر زده برخیز تو کل کن خدا با ماست

دوباره روز می اید چقدر این افتاب اقاست

نگا کن ان خروسی را که پشت پنجره پیداست
شادلی موزیک

که اواز قشنگش در میان دستهای ماست

نگا کن روشنایی را میان دستهای ماست

دوباره روز می اید چقدر این افتاب اقاست

نگا کن روشنایی را میان دستهای ماست

دوباره روز می اید چقدر این افتاب اقاست

نگا کن بالهای پنجره باز است و گسترده

نگا کن صفحه شب را بدست روز تا خورده

نگا کن دشت با لا را افتاب میروید

نگا کن روشنایی را نسیم صبحگاهی تا کجا برده

نگا کن روشنایی را میان دستهای ماست

دوباره روز می اید چقدر این افتاب اقاست
شادلی موزیک

نگا کن روشنایی را میان دستهای ماست

دوباره روز می اید چقدر این افتاب اقاست

دانلود آهنگ قدیمی

دانلود آهنگ زیبا و خاطره انگیز آفتاب مهرداد آسمانی