دانلود آهنگ مهرداد آسمانی به نام دل دل

Download Music By Mehrdad Asemani Called Del Del

دانلود آهنگ های مهرداد آسمانی

در چشم تو خارم بر دوش تو بارم

خودت به من گفتی چه طاقتی دارم

کردی تو آزارم گفتی سزاوارم
شادلی موزیک

نکن تو وادارم بگم دوست دارم

بگم دوست دارم

از بس که دل دل کردی غنچه بودی و گل کردی

به بی کسیم خندیدی و کارمو مشکل کردی

کارمو مشکل کردی

در چشم تو خارم بر دوش تو بارم

خودت به من گفتی چه طاقتی دارم

تو گفتی عمر و زندگی کوتاهتر از یک نفسه

برای عشق و عاشقی همین یکی دو روز بسه

همین یکی دو روز بسه

تو گفتی عمر و زندگی کوتاهتر از یک نفسه

برای عشق و عاشقی همین یکی دو روز بسه

همین یکی دو روز بسه

تو گفتی مرغی که پرید دل نمیده به دام و بند

بیا و بگذر از دلم به بی کسی من نخند

تو گفتی مرغی که پرید دل نمیده به دام و بند

بیا و بگذر از دلم به بی کسی من نخند
شادلی موزیک

از بس که دل دل کردی غنچه بودی و گل کردی

به بی کسیم خندیدی و کارمو مشکل کردی

کارمو مشکل کردی

در چشم تو خارم بر دوش تو بارم

خودت به من گفتی چه طاقتی دارم

کردی تو آزارم گفتی سزاوارم

نکن تو وادارم بگم دوست دارم

بگم دوست دارم

در چشم تو خارم بر دوش تو بارم

خودت به من گفتی چه طاقتی دارم

کردی تو آزارم گفتی سزاوارم

نکن تو وادارم بگم دوست دارم

بگم دوست دارم

از بس که دل دل کردی غنچه بودی و گل کردی
شادلی موزیک

به بی کسیم خندیدی و کارمو مشکل کردی

کارمو مشکل کردی

دانلود آهنگ قدیمی

دانلود آهنگ زیبا و خاطره انگیز دل دل مهرداد آسمانی