دانلود آهنگ مهرداد آسمانی به نام گلوبندک

Download Music By Mehrdad Asemani Called Galoobandak

دانلود آهنگ های مهرداد آسمانی

سر چار راه گلو بندک

تمامش نون تافتون نون سنگک

کتو شلوارو کروات عصا ریش بزی با پیپو فندک
شادلی موزیک

عصا اخ عصا ریش بزی با پیپو فندک

تموم بشکه هاتون پر نفته پلاک خونتون هشتادو هفته

سر پیری که عمری منتظر بود

چرا دیر اومدی عروسی کرده رفته

عروسی کرده رفته

تموم بشکه هاتون پر نفته پلاک خونتون هشتادو هفته

سر پیری که عمری منتظر بود

چرا دیر اومدی عروسی کرده رفته

عروسی کرده رفته

سر چار راه گلو بندک

تمامش نون تافتون نون سنگک

کتو شلوارو کروات عصا ریش بزی با پیپو فندک
شادلی موزیک

عصا اخ عصا ریش بزی با پیپو فندک

زیر حیاط تو هشتیها قاطی شدی با مشتیا

با بیدلا با بیکسا ای ناقلا خوب گشتیا

ای ناقلا خوب گشتیها

زیر حیاط تو هشتیها قاطی شدی با مشتیا

با بیدلا با بیکسا ای ناقلا خوب گشتیا

ای ناقلا خوب گشتیها

اون بالا مثل میر غضب تکیه دادی به پشتیها

قول داه بودی میکشی

یادت باشه نکشتیا

یادت باشه نکشتیا

سر چار راه گلو بندک

تمامش نون تافتون نون سنگک

کتو شلوارو کروات عصا ریش بزی با پیپو فندک

عصا اخ عصا ریش بزی با پیپو فندک

تموم بشکه هاتون پر نفته پلاک خونتون هفتاد و هفته
شادلی موزیک

سر پیری که عمری منتظر بود

چرا دیر اومدی عروسی کرده رفته

عروسی کرده رفته

تموم بشکه هاتون پر نفته پلاک خونتون هشتادو هفته

سر پیری که عمری منتظر بود

چرا دیر اومدی عروسی کرده رفته

عروسی کرده رفته

سر چار راه گلو بندک

تمامش نون تافتون نون سنگک

کتو شلوارو کروات عصا ریش بزی با پیپو فندک

عصا اخ عصا ریش بزی با پیپو فندک

دانلود آهنگ قدیمی

دانلود آهنگ زیبا و خاطره انگیز گلوبندک مهرداد آسمانی