دانلود آهنگ نوستالژی معروف اقا خوشگله از عهدیه

دانلود آهنگ نوستالژی معروف اقا خوشگله از عهدیه

من اون لبات رو دوست دارم، من اون نگات رو دوست دارم
وقتی باهام حرف می زنی، من اون صدات رو دوست دارم
وقتی باهام حرف می زنی، من اون صدات رو دوست دارم
آقا خوشگله، آقا خوشگله، الهی من فدات شم، فدات شم، فدات شم
آقا خوشگله، آقا خوشگله، فدای اون چشات شم، چشات شم، چشات شم
وقتی به چشمهام می خوره، هیکل مردونه تو
دست و پام رو گم می کنم، دل می شه دیوونه تو
شادلی موزیک
دلم می خواست فدایی قد رشید تو باشم
دلم می خواست توی زندگی تنها امید تو باشم
آقا خوشگله، آقا خوشگله، الهی من فدات شم، فدات شم، فدات شم
آقا خوشگله، آقا خوشگله، فدای اون چشات شم، چشات شم، چشات شم
وقتی تو می گی دوستم داری، راضی می شم، خوشحال می شم
وقتی که می آی بوسم کنی، بی حس می شم، بی حال می شم
وقتی تو می گی دوستم داری، راضی می شم، خوشحال می شم
وقتی که می آی بوسم کنی، بی حس می شم، بی حال می شم
آقا خوشگله، آقا خوشگله، الهی من فدات شم، فدات شم، فدات شم
شادلی موزیک
آقا خوشگله، آقا خوشگله، فدای اون چشات شم، چشات شم، چشات شم
من اون لبات رو دوست دارم، من اون نگات رو دوست دارم
وقتی باهام حرف می زنی، من اون صدات رو دوست دارم
وقتی باهام حرف می زنی، من اون صدات رو دوست دارم
آقا خوشگله، آقا خوشگله، الهی من فدات شم، فدات شم، فدات شم
آقا خوشگله، آقا خوشگله، فدای اون چشات شم، چشات شم، چشات شم