دانلود آهنگ نوستالژی و زیبای هم نامهربونه هم آفت جونه با صدای فتانه

دانلود آهنگ نوستالژی و زیبای هم نامهربونه هم آفت جونه با صدای فتانه

هم نامهربونه هم افت جونه هم با دیگرونه هم قدرم ندونه ندونه ندونه
هم دور دورنگه هم خیلی زرنگه هم دلش چه سنگه هم با من بجنگه بجنگه بجنگه
از این چیزاش خبر دارم اما چ کنم دوسش دارم
از این کاراش خبر دارم اما چ کنم دوسش دارم
خداوندا عجب دلداری دارم
شادلی موزیک
عجب یار ندونم کاری دارم
ولی دوست و خود سوز خداییم
خیال کردم منم غم خواری دارم
خیال کردم منم غم خواری دارم
هم نامهربونه هم آفت جونه با صدای فتانه
این همون آهنگیه که رضا عطاران باهاش قر کمر میداد حلقه میزد در فیلم نهنگ عنبر ۲