دانلود امیر تتلو و اردلان طعمه حالا که جیبم خالیه

دانلود امیر تتلو و اردلان طعمه حالا که جیبم خالیه

درسته پول ندارم ولی خب دل که دارم

خط ثابت ندارم ولی ایرانسل که دارم

از بین این همه من یه خانم خوشکل که دارم

درسته بنر ندارم ولی ۲۰۶ که دارم

توی جردن نه ولی خونه توی تجریش که دارم

یه خانم که رفته برنزه کرده تو کیش که دارم

وای که چه حالیه همه چی عالیه ، خوش میگذره با اینکه جیب من خالیه

وای که چه حالیه همه چی عالیه ، خوش میگذره با اینکه جیب من خالیه

تو که هی لج میکنی و اون ابروهاتو کج میکنی

بگو بینم حالا که جیبم خالیه واسم خرج میکنی

حالا که فچه ی کاری ،ندارمو لیسانس معماری

ندارمو ماشین سواری ندارمو ویلا توی ساری

ندارمو یه دونه هزاری ندارمو حساب جاری

ندارمو ملک تجاری ندارمو چیزایی که داری ندارم

باز منو خل میکنی پسرارو اسکل میکنی

سر کیسه رو شل میکنی جیب منو باز پر میکنی

تو که کت پوست مار میپوشی و لباسای مارک دار میپوشی

مانتو چاک دار میپوشی و کفشای ساق دار میپوشی

سمت اون یکی نرو تورو خدا بگیر منو ، سمت اون یکی نرو تورو خدا بگیر منو

کت پوست مار نهدارم شلوار لی که دارم

پاسپورت کانادایی نه ولی کارت ملی که دارم

یه خانم خوب در سطح تیم ملی که دارم

یه خانم خوب در سطح تیم ملی که دارم…

چایی ساز نه ندارم ولی قوری که دارم

یخچال ساید بای ساید نه ولی معمولی که دارم

یه خانم شبیه انجلیناجولی که دارم ، یه خانم شبیه انجلیناجولی که دارم

وای که چه حالیه همه چی عالیه ، خوش میگذره با اینکه جیب من خالیه

وای که چه حالیه همه چی عالیه ، خوش میگذره با اینکه جیب من خالیه