دانلود ترانه شاد بیر عراخ ور بیر شراب ور از ابراهیم تاتلیس

دانلود ترانه شاد بیر عراخ ور بیر شراب ور از ابراهیم تاتلیس

بیر عراق ور بیر شاراب ور بیر مزه ور
– کمی عرق بدین ، کمی شراب بدین ، کمی مزه
ایچمدن اوی اوی اوی سارخوشام اوی اوی اوی بردوشام اوی اوی
یارین باخچاسیندان گچدیم گولوندن بیر شن گول سچدیم
عاشق بادسین یانلیز ایشدیم
شادلی موزیک
بیر عاراق ور بیر شاراب ور بیر مزه ور
ایچمدن اوی اوی اوی سارخوشام اوی اوی اوی بردوشام اوی اوی
یاریم گوللر باغلار دسته
باغلادیخجا سویلر بسته
شاراب ورین منه تاستا
بیر عراخ ور بیر شراب ور از ابراهیم تاتلیس