دانلود ترانه شاد شمالی آی یره یره یره از سه برادر خداوردی

دانلود ترانه شاد شمالی آی یره یره یره از سه برادر خداوردی

جست و جو:
سره راه عزیزم میشینوم میخ میریزم
اگه باباش بزاره میشه اون همه چیزم
قربون چشماش برم پشت سرش هی را برم
بزارمش رو چشم به سمت تهرون میرم
آی یره یره یره یاروم کله پا میره
آی یره یره یره یاروم کله پا میره
قودی قودیا قودی قودیا کوچولو بودی بزرگ شدیا
مرغ پا بند مرغ پا کوتاه از خونه نرو نرو تو کوچه
تو هم رب اناری هیچ کجا رقیب نداری من به تو آلرژی دارم تو مثل فصل بهاری
ای یره یره یره یارم کله پا برم ای یره یره یره یارم کله پا برم