دانلود ترانه قدیمی سننی و فورکلر آذربایجانی با نام بالا زر خانم

دانلود ترانه قدیمی سننی و فورکلر آذربایجانی با نام بالا زر خانم

چنبرلی چارقات بالا زر خانم اوی اولدو پالبا بالا زر خانم
شیطانا لعنت بالا زر خانم
اویده تاپیلجاق بالا زر خانم
گلم دالینجا بالا زر خانم
شادلی موزیک
منیم اولونجا بالا زر خانم
پتح ده آری بالا زر خانم ایچینده بالی بالا زر خانم
گل منه باری بالا زر خانم
….