دانلود مداحی سوزناک ز شرار غم میسوزم با صدای حمید علیمی

دانلود مداحی سوزناک ز شرار غم میسوزم با صدای حمید علیمی

ز شرار غم میسوزم زه تمامی وجود
دوباره باید بخونم یکی بود یکی نبود
بلبلی گوشه ی میخونه میخوند برای یار
بعده مدتها کنار بابا بگرفته قرار
تمومه رنج سفر رو برا یار داره میگه
شادلی موزیک
از غم بچه ها و عمه داره حرف میزنه
چی میگه؟
بابا جون خوش اومدی
بابا جون خوش اومدی به منزل فقیرونه
بیا بنشین بشنو درد و دل یتیمونه
ز شرار غم میسوزم با صدای حمید علیمی