دانلود مداحی فارسی و ترکی در وصف حضرت فاطمه الزهرا از سید طالح

دانلود مداحی فارسی و ترکی در وصف حضرت فاطمه الزهرا از سید طالح

ای در دو جهان افضل زنها زهرا
ای در دو جهان افضل زنها، زهرا
بهتر دگر از مریم عذرا زهرا
شادلی موزیک
او مادر یک مسیح باشد اما
تو مادر یازده مسیحا زهرا
قلمین قدرتی یوخ وصفی یازا زهرایه : قلم قدرت نوشت وصف زهرا رو نداره
در وصف حضرت فاطمه الزهرا از سید طالح