دانلود نوحه عربی فارسی زداغ تو دل حزینم با صدای میثم مطیعی به مناسبت اربعین حسینی

دانلود نوحه عربی فارسی زداغ تو دل حزینم با صدای میثم مطیعی به مناسبت اربعین حسینی

ز داغ تو دل حزین است
به یادت چله نشین است
القلب حزین من مصیبتک
ویبکی علیک أربعین یوما
همه آرام و قرار این دل زیارت در اربعین است
و کل أمنیاته أن یزورک فی أربعینیّتک
شادلی موزیک
سپردم دل را به جاده، میایم پای پیاده
ترکت قلبی فی طریقک
أسیر إلیک حافیاً
ره عشق است و ندارم باکی اگر خاری در کمین است
الطریق طریق العشق ولا أخاف من أن یکون مفروشا بالأشواک
(جان و جانان من، عشق و ایمان من، با تو پیمان من، حسین)
زداغ تو دل حزینم با صدای میثم مطیعی